Kemijska svojstva

Stiropor po svom kemijskom sastavu je polimerni materijal. Kao takav je otporan u kontaktu sa većinom građevinskih materijala i u normalnim uvjetima upotrebe nema ograničenja. 
No postoje neka organski materijali i razrjeđivači na koje treba obratiti pozornost. Primjeri kemijskih svojstava i (ne)postojanosti je prikazan u priloženoj tablici.

 

Tablica sa kemijskim svojstvima

KEMIJSKA SVOJSTVA

Voda, morska voda
Uobičajeni građ. materijali kao vapno, cement, gips
Razrijeđene kiseline, alkali
Bitumen
Ljepila i boje na bazi vode
Alkohol

POSTOJAN

Parafinska ulja, biljna i životinjska ulja i masti
Dizelsko gorivo, vazelin

UVJETNO
POSTOJAN

Hladni bitumen i bitumenske mase sa razrjeđivačima (Resitol)
Životinjsko gnojivo
Razrjeđivači (aceton, eter, nitro, benzol)
Normal i Super benzin

NEPOSTOJAN