KEMPOR EPS F STANDARD

KEMPOR EPS F STANDARD je fasadna stiropor ploča posebno izrađena za primjenu u fasadnim sustavima, dobre toplinske izolacije, male težine, teško zapaljiva tj. ne podržava gorenje (DIN razred B1, Eurorazred E). Fasadni stiropor EPS F STANDARD ispunjava zahtjeve vlačne čvrstoće (TR 120 kPa) i čvrstoće na savijanje (BS 115 kPa) te je dimenzijski stabiliziran (odležan). Moguća je izrada ploča sa preklopima (falc), jednostavno se ugrađuje, nije štetan po ljudsko zdravlje i okoliš te nije otporan na organska otapala. Deklarirana toplinska provodljivost: λD=0,039 W/mK

 

Primjena:

toplinska izolacija u vanjskim fasadnim sustavima (ETICS); za izolaciju unutarnjih zidova i stropova koji se obrađuju ljepilom i mrežicom

 

Tehnička uputa EPS F STANDARD  

Proizvod posjeduje Izjavu o svojstvima koja se šalje na zahtjev kupca.