KEMPOR EPS ploče u padu

KEMPOR EPS ploče u padu su stiropor ploče tipa EPS 100 F035, EPS 150 ili EPS 200 rezane u nagibu. Koriste se za postizanje pada na ravnim krovovima i terasama. Izvode se standardno u nagibima 1% i 2% ili po narudžbi. Padovi se uobičajeno izvode sa 2 tipa ploča: standardna ravna ploča na koju se postavlja ploča u padu, a sve prema nacrtu postave. Na taj način je izrada padova vrlo jednostavna, a ploče se polažu od slivnika gdje je najmanja debljina te dalje prema sve većoj debljini. Odlične su toplinske izolacije, teško zapaljive tj. ne podržavaju gorenje (Eurorazred E). Ploče u padu su kompaktne, odličnih mehaničkih svojstava, male vodoupojnosti (≤ 3%). Deklarirana toplinska provodljivost: λD = 0,033 - 0,035 W/mK

 

Primjena:

za postizanje pada na ravnim krovovima i terasama

 

Za tehničke podatke pogledati pod KEMPOR EPS 100, EPS 150, EPS 200