Oznake

Stiropor se uglavnom označava prema klasi tlačne čvrstoće tako da npr. EPS 100 znači:
- EPS označava Ekspandirani PoliStiren (stiropor)
- 100 označava tlačnu čvrstoću u kPa
Postoji i tip EPS F (fasadni) koji se proizvodi u jednom tipu sa karakteristikama prema ETICS normi (najveća vlačna čvstoća TR 150) te EPS F PLUS (sivi fasadni) sa do 25% boljim koeficijentom toplinske provodljivosti.

 

Tablica sa tehničkim karakteristikama