Predekspanzija

Predekspanzija je prva faza proizvodnje stiropora. U stroju za predekspanziju sirovina dolazi u kontakt sa vodenom parom. Pentan u reakciji sa vodenom parom ekspandira i povećava kuglici volumen 30 do 50 puta. Tako proizvedene kuglice (granule) transportiraju se cjevovodom u silose za stabilizaciju.