Skladištenje gotovih proizvoda

Gotovi proizvodi (paketi stiropora) se odvoze u skladište gdje su sortirani po debljini i vrsti stiropora. Svaki paket je označen sa tipom stiropora i sadrži etiketu sa svim bitnim podacima o proizvodu (tip, debljina, tehničke karakteristike, bar code i sl.). Sa skladišta se proizvodi otpremaju kupcima.
 

Tablica sa tehničkim karakteristikama