Stiropor za lagani beton

Krupno mljeveni stiropor ili stiropor granule su proizvod koji se koristi kao agregat za izradu laganih betona. Takav stiropor beton se zbog male težine (600 do 900 kg/m3) i dobre toplinske izolacije koristi za izradu laganih glazura, slojeva u padu na ravnim krovovima i terasama te ispuna nenosivih dijelova konstrukcije.

PROIZVODI:

 

Receptura za izradu laganih betona